Društvo

Javni prispevki


Kot po zakonu št 124 leta 2017 odstavki 125 -129 objavimo javne prispevke, ki jih je bilo deležno društvo J.K. Čupa

LETO 2019

12/09/2019 - ZSŠDI: 3.000€ - 8. odst. 18. člena deželnega zakona št. 26/2007 - redno delovanje izvedeno v letu 2019

22/10/2019 - ZSŠDI: 5.000€ - 8. odst. 18. člen deželnega zakona št. 26/2007 - izvedba programa" Združena jadralna ekipa 420 v letu 2019"

24/10/2019 - Dežela FJK: 5.658,80€ - D.Z. 3 april 2003, št.8 , 11 člen in pravilnik odobren s sklepom Predsednika Dežele št. 201/2016 (Testo unico in materia di sport)

18/10/2019 - Občina Devin Nabrežina: 1.500€ - izredno sofinanciranje vzgojnih in rekreacijskih projektov društev - medconska selekcija Optimist **

11/11/2019 - Občina Devin Nabrežina: 3.220€ - izredno sofinanciranje vzgojnih in rekreacijskih projektov društev v sklopu poletnih centrov – leto 2019. **

** 6.čl. Pravilnika za podeljevanje prispevkov, podpore in denarne pomoči javnim ustanovam in zasebnim subjektom, odobrenega s sklepom občinskega sveta št. 49 z dne 17. novembra 2010.

SPONSOR: