Društvo

Javni prispevki


Kot po zakonu št 124 leta 2017 odstavki 125 -129 objavimo javne prispevke, ki jih je bilo deležno društvo J.K. Čupa

LETO 2021

22/10/2021 - ZSŠDI: 2.500€ - 8. odst. 18. člena deželnega zakona št. 26/2007 -  redno delovanje  izvedeno v letu 2021

11/11/2021 - Občina Devin Nabrežina: 750€ - redna dejavnost v letu 2020 na področju športa - sklep št. 101/2021

30/11/2021 - Občina Devin Nabrežina: 1.610€ -   izredno sofinanciranje vzgojnih in rekreacijskih projektov društev v sklopu poletnih centrov – leto 2021

26/11/2021 - Dežela FJK: 1.475,71€ -  L.R. 8/2003, art. 5 - incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili

 

LETO 2020

26/08/2020 - ZSŠDI: 3.000€ - 8. odst. 18. člena deželnega zakona št. 26/2007 -  redno delovanje  izvedeno v letu 2020

25/11/2020 - Občina Devin Nabrežina: 1.200€ - izredni prispevek za organizacijo državnega prvensta v razredu UFO - sklep št. 82 dd. 03.08.2020

11/06/2020 - Občina Devin Nabrežina: 600€ - redna dejavnost v letu 2020 na področju športa


LETO 2019

12/09/2019 - ZSŠDI: 3.000€ - 8. odst. 18. člena deželnega zakona št. 26/2007 - redno delovanje izvedeno v letu 2019

22/10/2019 - ZSŠDI: 5.000€ - 8. odst. 18. člen deželnega zakona št. 26/2007 - izvedba programa" Združena jadralna ekipa 420 v letu 2019"

24/10/2019 - Dežela FJK: 5.658,80€ - D.Z. 3 april 2003, št.8 , 11 člen in pravilnik odobren s sklepom Predsednika Dežele št. 201/2016 (Testo unico in materia di sport)

18/10/2019 - Občina Devin Nabrežina: 1.500€ - izredno sofinanciranje vzgojnih in rekreacijskih projektov društev - medconska selekcija Optimist **

11/11/2019 - Občina Devin Nabrežina: 3.220€ - izredno sofinanciranje vzgojnih in rekreacijskih projektov društev v sklopu poletnih centrov – leto 2019. **

** 6.čl. Pravilnika za podeljevanje prispevkov, podpore in denarne pomoči javnim ustanovam in zasebnim subjektom, odobrenega s sklepom občinskega sveta št. 49 z dne 17. novembra 2010.

 

5 promilov

leto 2017 - 2.756,51€

leto 2018 - 2.941,51€

leto 2019 - 3.299,39€

leto 2020 - 3.338,82€